Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

******** ATENCIÓ! ***********

El projecte constitució.cat ha estat una peça fonamental i per tant forma part de l'històric sobre el què ha treballat el grup CONSTITUÏM. Ha servit, junt amb els altres dos projectes de redacció constitucional i les més de 3.400 aportacions fetes per la ciutadania, per a configurar el text que finalment el passat 11 de maig de 2016 es va presentar a la Molt Honorable Sra. Carme Forcadell, Presidenta del Parlament de Catalunya.

Per tant, i com a part d'aquest històric, volem mantenir visibles els continguts i els comentaris fets, molts d'ells recollits en l'esmentada proposta i absolutament tots tinguts en compte en els debats i la feina de redacció. Però per a poder mantenir la coherència amb el text finalment presentat i amb la resta de grups de treball, la participació, si n'hi ha, ara la recollim a través de l'espai web www.constituim.cat

Ara esperem continuar comptant amb la vostra participació ja en el marc del debat de les idees en base al text presentat al Parlament en els fòrums que la ciutadania organitzi amb la nostra participació i a través de www.constituim.cat

Moltes gràcies a totes i a tots els qui heu fet possible aquest projecte.

****************************

Benvinguts a www.constitucio.cat

Aquest lloc ha pretès, modestament, sumar-se i complementar les iniciatives de la societat civil que han brollat amb força a Catalunya en els darrers anys amb l’objectiu d’aconseguir per fi un Estat independent, democràtic i social.

El text de referència, l’esborrany de Constitució que presentem aquí, no ha volgut ser un text tancat, ni molt menys, sinó una plataforma de discussió. Creiem que el procés constituent ha de néixer de la societat civil, no exclusivament dels partits polítics, i proposem per això un primer apropament al marc jurídic general del nou país. Ens fa por que l’eufòria de la independència, la inèrcia del moment i la manca de reflexió pausada ens facin repetir a l’Estat Català els mateixos errors constitucionals que ens han fet optar per sortir de l’Estat Espanyol. Ara, per contra, tenim un cert temps per a debatre com volem que sigui el nostre país.

Som conscients que la Constitució que al final tindrem ha de redactar-se en el marc d’una Assemblea Constituent i ser aprovada en referèndum, però creiem que ajudarà a fer-la millor si aconseguim tenir-ne un debat previ ric, respectuós i assenyat en el qual ciutadans de carrer com nosaltres hi hàgim pogut dir la nostra. La Constitució de Catalunya hauria de ser la primera constitució del món construïda a partir de les aportacions de la gent, la primera que neixi de baix cap a dalt, i no de dalt cap a baix. Tenim l’oportunitat de fer-ho possible!

Hem decidit partir de la base d’una proposta de text per un tema pràctic. Un debat massa obert pot ser difícil de gestionar i podria acabar no duent enlloc. Dit això, tot article o proposta d’aquest text és susceptible de ser canviat, ampliat o eliminat.

Els principis morals que inspiren aquesta proposta de text constitucional són la inviolabilitat de la dignitat humana, la igualtat de tothom davant la llei, la llibertat de consciència i la universalitat dels Drets Humans; els principis polítics que la fonamenten són el republicanisme, la separació de poders, la democràcia participativa, l’eficiència administrativa i les garanties individuals dels ciutadans enfront de l’administració de l’Estat.

Proposta de text per a la Constitució
Featured Work:
  • all
  • Constitucio
  • Preàmbul
Declaracions preliminars
De les declaracions preliminars
Drets i deures
Dels drets i deures
De l'organització territorial i l'administració
De l'organització territorial i l'administració
CONSULTA EL TEXT COMPLERT » TEXTO COMPLETO EN CASTELLANO (PDF) »
designed by teslathemes