Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 39. Del Govern

0 Flares 0 Flares ×
1. El Govern és l’òrgan superior col·legiat que dirigeix l’acció política i l’Administració de la Generalitat. Exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària d’acord amb aquesta Constitució i la Llei.

2. El Govern es compon de la Presidenta o el President de la Generalitat, el Conseller Primer i els consellers. L’organització, el funcionament i les atribucions del Govern estan regulades per una llei específica.

3. El Govern cessa quan ho fa la Presidenta o el President de la Generalitat.

4. Els actes, les disposicions generals i les normes que emanen del Govern o de l’Administració de la Generalitat han d’ésser publicats en el Diari Oficial de la Generalitat. Aquesta publicació és suficient, a tots els efectes, per a l’eficàcia dels actes i per a l’entrada en vigor de les disposicions generals i les normes.

5. En les causes contra els consellers és competent el Tribunal Suprem.
0 Flares 0 Flares ×
Osset
febrer 4th, 2015 at 6:12 pm

Que cap menbre del govern, conceller, etc, sigui escollit a dit, sino sigui escollit per sufragi universal per parts de tots els ciutadans

Osset
febrer 4th, 2015 at 6:15 pm

He volgut dir que no sigui escollit a dit.

BORO
febrer 6th, 2015 at 12:42 am

També els secretaris?
I els Directors Generals?
Potser també els sub-directors?
I els caps de departament?
A lo millor hauriem d’elegir per sufragi universal tothom que sigui susceptible de pendre alguna decissió que afecti més enllá del seu àmbit familiar?

Juetxeba
febrer 7th, 2015 at 11:11 am

“En les causes contra els consellers,seran competents els tribunals ordinaris”

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:07 am

Article 39.5: per tant els consellers són aforats. Ha de ser així per tot o només per aquells aspectes que tinguin relació amb el seu càrrec públic?

designed by teslathemes