Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 46. De l’organització del govern local

0 Flares 0 Flares ×
1. Catalunya estructura la seva organització territorial bàsica en municipis.

2. L’àmbit supramunicipal és constituït per les comarques, que, com s’indica a l’Article 24, regula una llei del Parlament.

3. No hi ha cap altra agrupació o divisió de territori que tingui efectes legals ni administratius. No obstant això, la Generalitat pot crear ens formats per agrupacions municipals fonamentades en la voluntat de col·laboració i associació dels municipis.
0 Flares 0 Flares ×
Miquel del Fai
febrer 5th, 2015 at 12:14 pm

La VEGUERIA ha de ser l’únic ens supramunicipal. La comarca com a ens polític a de deixar de tenir representativitat.

Bernat Calvo
febrer 12th, 2015 at 10:29 am

Crec que seria necessari fer un reconeixement de l’autonomia local dels municipis, així podria dir: “Aquesta Constitució reconeix i garanteix l’autonomia dels municipis, que s’haurà d’interpretar en els termes establerts a la Carta Europea d’Autonomia Local i la legislació de règim local. En tot cas, els municipis i comarques disposaran d’un recurs en defensa de la seva autonomia local davant del Tribunal Constitucional.”

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:10 am

Article 46.3: s’entén la capacitat d’ordenació i administració de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, per exemple? Alguna cosa en tracteu a l’article 48.

designed by teslathemes