Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 48. Del règim especial del municipi de Barcelona

0 Flares 0 Flares ×
1. El municipi de Barcelona disposa d’un règim especial establert per una llei del Parlament.

2. L’Ajuntament de Barcelona té iniciativa per a proposar la modificació d’aquest règim especial i, d’acord amb la Llei i el Reglament del Parlament, ha de participar en l’elaboració dels projectes de llei que incideixen en aquest règim especial i ha d’ésser consultat en la tramitació parlamentària d’altres iniciatives legislatives sobre el seu règim especial
0 Flares 0 Flares ×
Osset
febrer 4th, 2015 at 6:06 pm

Per que uns privilegis per Barcelona i no per les altres poblacions, jo crec que tots els catalans i catalanes som iguals. Tots som Catalunya.

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:12 am

Article 48: per què el règim especial del municipi de Barcelona?

David
març 4th, 2016 at 10:02 pm

Cal tenir-los ben grossos per fotre un article a la constitució com aquest! Però qui coi l’ha posat? No m’ho puc creure!

designed by teslathemes