Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 49. Dels Consells Comarcals

0 Flares 0 Flares ×
1. El govern i l’administració autònoma de la comarca corresponen al Consell Comarcal, format per la Presidenta o el President i pels consellers comarcals.

2. La presidenta o el president comarcal és escollit pels consellers comarcals d’entre els seus membres.

3. La composició i funcions dels Consells Comarcals, així com l’estatut dels seus membres, els determina una llei del Parlament. En tot cas, s’hi afavorirà l’adequada representació de la societat civil de la comarca.

4. El Consell Comarcal decideix la subdivisió de la comarca en col·legis electorals, segons s’indica a l’Article 28.3 d’aquesta Constitució, seguint els principis d’imparcialitat i equilibri poblacional.

5. El Consell Comarcal pot instar als diputats que representen la comarca al Parlament a tramitar iniciatives legislatives, segons s’estableix a l’Article 31.1.

6. La comarca del Barcelonès disposa d’un règim especial establert per una llei del Parlament, de manera anàloga al que disposa l’Article 48 per al municipi de Barcelona.
0 Flares 0 Flares ×
Marc Iglesias
febrer 3rd, 2015 at 1:51 pm

Crec que l’enfocament per comarques no és l’òptim i menys en l’entorn metropolità. Hauríem d’anar directament a vegueries que substitueixen el paper dels actuals diputacions i consells comarcals.

Miquel del Fai
febrer 5th, 2015 at 12:10 pm

Amb la vegueria ni ha d’haver prou d’administracions. Ha mes a mes caldria que els càrrecs electes d’aquest organisme fossin només, els alcaldes electes de les respectives ciutats o pobles que configurin la VEGUERIA.

NÚRIA DE CARDEDEU
febrer 5th, 2015 at 3:02 pm

Estic d’acord amb les dues opinions anteriors

BORO
febrer 6th, 2015 at 12:31 am

D’acord amb les vegueries.
Com en altres temes de la proposta es nota una excesiva subordinació a les “pre-existencies actuals”, que son filles del que son i prou que coneixem

Albert Teixidor
febrer 16th, 2015 at 8:35 pm

Ni comarques ni vegueries. Per supèrflues (actualment no existeix un consell comarcal del barcelonès per la despesa de crear una entitat amb menys recursos i competències que un districte de Barcelona).
I a més a més sembla que tornem a crear ens on els membres (els polítics) podran tenir múltiples sous.

SantiS
febrer 18th, 2015 at 12:42 pm

Haurien d’existir tant sols vegueries i els seus membres tindrien que ser els alcaldes de les poblacions de cada vegueria però sense dret a sou per aquest segon càrrec, tant sols dret a cobrar les despeses per desplaçaments.

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:13 am

Article 49.6: per què el règim especial de la comarca del Barcelonès? Es correspon amb l’AMB? Article 49: tota vegada que els diputats són escollits per comarques, no són aquests els seus consellers comarcals i d’entre ells escolleixen al seu president? Està previst complementar-los amb representants d’associacions empresarials, de treballadors, cíviques, etc? No em queda clar quines són les seves funcions.

designed by teslathemes