Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 50. Del règim jurídic especial de la Vall d’Aran

0 Flares 0 Flares ×
1. La Vall d’Aran disposa d’un règim jurídic especial establert per llei del Parlament. Per mitjà d’aquest règim es reconeix l’especificitat de l’organització institucional i administrativa de la Vall d’Aran i se’n garanteix l’autonomia per a ordenar i gestionar els afers públics del seu territori.
0 Flares 0 Flares ×
joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:14 am

Article 50: imagino que entre els seus afers està el de la llengua aranesa. Aquest règim “especial” podria ser un referent per les competències i tasques de les comarques?

Nacho Ferrer
gener 25th, 2016 at 12:52 pm

I per què han de ser independents jurídicament?

David
març 4th, 2016 at 10:04 pm

La Vall d’Aran és una de les dues nacions que constitueixen Catalunya. Això ha de quedar reflectit sí o sí. Tenen els mateixos drets que nosaltres a ser el que decideixin ser quan així ho dicideixin i això ha de constar aquí.

designed by teslathemes