Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 52. De la justícia

0 Flares 0 Flares ×
1. La justícia s’administra, en nom del poble, pels jutges integrants del poder judicial.

2. Els jutges només estan sotmesos a l’imperi de la Llei.

3. El poder judicial és independent dels altres poders públics i no pot estar condicionat de cap manera per ells.
0 Flares 0 Flares ×
Jordi
febrer 6th, 2015 at 7:06 pm

En cap article he vist se’n parli del finançament de la justícia. Actualment la justícia a Espanya esta deliberadament infra-finançada. I això és un greu problema.
Tampoc veig que es parli de terminis d’execució. Una justícia lenta és injusta.
Cal finançar adeqüadament la justícia per poder tenir uns terminis d’execució curts, el més curts possible.

Penalista
febrer 5th, 2016 at 9:06 pm

Entenc que es tracta d’un esborrany de Carta Magna, però trobo fonalment mencionar el sistema penal. No es menciona qual és la funció de les presons o dels drets humans dels presos. Crec que és un gran forat que s’ha de corregir lo abans possible. Recordeu que és pot mesurar com de democràtic i defensor dels DDHH és un Estat en relació a com tracta els seus presos.
Dit això, la meva proposta és exposar clarament que els penats gaudiran de tots els drets fonamentals excepte els afectats per les sentències o mesures cautelars. També escriure explícitament que la presó ha de ser l´últim recurs per a resoldre els problemes socials que es puguin resoldre amb políticas socials.

designed by teslathemes