Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 53. Dels jutges

0 Flares 0 Flares ×
1. Els jutges accedeixen al càrrec mitjançant oposicions competitives regulades per la Llei.

2. Els jutges no poden ser suspesos, traslladats ni apartats de l’exercici de la justícia si no és per alguna de les causes expressament recollides a la Llei, i amb totes les garanties previstes.

3. Els jutges, mentre estiguin en actiu, no poden pertànyer a partits polítics ni sindicats, ni exercir cap altre càrrec públic. La Llei estableix el règim d’incompatibilitats dels jutges.

4. Es prohibeixen expressament el nomenament irregular de jutges i els tribunals d’excepció.
0 Flares 0 Flares ×
Oriol
febrer 20th, 2015 at 6:24 pm

Potser el sistema d’accés al càrrec de jutge mitjançant oposicions competitives regulades per llei podria funcionar, pero es podria considerar també el sistema de nomenament dels jutges al nivell federal dels Estats Units, que garanteix prou bé la independència del poder judicial: nominació de cada un dels jutges federals pel President, aprovació per majoria simple del Senat (en el cas català del Parlament), i tenència de per vida “mentre hi hagi bon comportament” (amb possibilitat d’impeachment per part del poder legislatiu). ["Impeachment" (o moció de censura) permetria al Parlament obrir una causa contra un jutge que hagués fet mal ús de les seves atribucions públiques (prevaricació, abús d'autoritat, etc.) i fer-li una mena de "judici" al Parlament, en què al final els diputats votarien si se'l manté al càrrec o se l'expulsa.]

Lluís A.T.
octubre 15th, 2015 at 5:35 pm

Si els jutges estan nomenats pel President molt independents no poden ser. A més, l’impeachment ho faria el Parlament, que més polític no pot ser.
Crec que tal hi com està és millor.

@Jofesan
gener 28th, 2016 at 7:30 pm

Es crearà la figura de control judicial, per pedició signada de veins de la zona on el jutge tingui la plaça podrà ser substituit

ascipidus2
febrer 6th, 2016 at 10:43 am

Els jutges haurien de ser elegits no per oposició ( memorització de les lleis, etc.) si no entre juristes i professionals de reconegut prestigi per concurs de mèrits al estil anglosaxó. L´oposició es anacrònica i desfasada, no garanteix els bons jutges si no persones que han sabut memoritzar. Ens hem d´acostar a les idees i esperit del jutge amb experiència professional i vital. Un jutge pot haver aprovat les oposicions per la seva memòria privilegiada pro a l´hora de jutjar no tenir les qualitats de anàlisi, equitat, comprensió, experiència, etc. per dictar sentència acuradament.

Pau CV
maig 8th, 2016 at 10:28 pm

veig masses articles que no solventen els problemes evidents de l’Estat Espanyol.

El punt 3 hauria de dir rotundament q els jutges NO poden pertanyer NI HAVER PERTANYUT a cap partit politic. Tambe posaria q no siguin o hagin estat afiliats o hagin aportat economicament a cap partit.

Sense aquest canvi, caurem en el mateix error q el TC español, que esta polititzat…

designed by teslathemes