Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 55. Del Consell General del Poder Judicial

0 Flares 0 Flares ×
1. El Consell General del Poder Judicial n’és l’òrgan de govern.

2. El Consell General del Poder Judicial té un màxim de quinze membres i un mínim d’onze, inclòs la Presidenta o el President. La Llei estableix el seu estatut i el règim d’incompatibilitats dels seus membres i les seves funcions, en particular pel que fa a nomenaments, promocions, inspeccions i règim disciplinari.

3. Les Presidentes o els Presidents del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional formen part del Consell General del Poder Judicial.
0 Flares 0 Flares ×
Solanes
febrer 6th, 2015 at 5:54 pm

Entenc que el punt 2 s’ hauria de concretar mes. Caldria establir qui nomena els membres del Consell.-

Jordi
febrer 6th, 2015 at 6:55 pm

Totalment d’acord, no queda clar qui nomena el Consell.
I no han de ser els polítics, per preservar la independència del poder Judicial.
Podria ser una elecció democràtica feta dins el poder Judicial

SantiS
febrer 18th, 2015 at 12:33 pm

Els membres del Consell general del Poder Judicial tindrien que ser escollits pels propis jutges sense interferències dels polítics.

Sokrates
gener 29th, 2016 at 10:24 am

El corporativisme (jutges decideixen sobre la governació administrativa dels jutges) s’ha d’eliminar de la nova República. El corporativisme no és independència judicial. La governació dels judiciari ha de fer-se amb rendiment de comptes i transparència: prenen exemple d’altres països democràtics i no copiem institucions de l’Estat Espanyol com CGPJ. Com fona a Suïssa Suècia o Dinamarca? Mirant Wikipèdia en anglès no trobo cap cosa com el CGPJ

joan s. alòs
juliol 22nd, 2015 at 11:15 am

Article 55: el Govern o el Parlament participen d’alguna manera en el nomenament dels membres del Consell Judicial?

Joan Camps
gener 12th, 2016 at 11:22 am

En cap cas poden ser nomenats pel Parlament ni per l’executiu. Proposo un model d’elecció mixte, en què participin els propis jutges, els col.legis professionals vinculats al dret i les universitats.
La durada del nomenament ha ser ser superior al cicle electoral sense reelecció.

Sokrates
gener 26th, 2016 at 10:56 am

No hi ha d’haver una còpia dela Constitució espanyola! És el que feu amb un nou “Cosejo Poder Judicial”, que no hauria d’existir. No sóc expet,però crec que la major partd d’estats democràtics no tenen aquesta “figura institucional”, si més no els estats exemplars dels quals hauriem d’arprendre

designed by teslathemes