Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 6: Dels Drets Humans

0 Flares 0 Flares ×
1. L’ordenament jurídic que emmarca aquest text s’interpretarà sempre en funció de la Declaració Universal de Dret Humans aprovada per les Nacions Unides.
0 Flares 0 Flares ×
Carles Salgado
febrer 2nd, 2015 at 9:46 am

Jo afegiria un punt més on hi hagués escrit: La Declaració Universal de Drets Humans és vigent en la seva totalitat en territori català.

Una cosa és interpretar la constitució segons els Drets Humans i l’altra és aprovar íntegrament el text. I penso que s’ha d’aprovar íntegrament.

Jordi
febrer 16th, 2015 at 7:18 pm

Aquesta aportació va al capítol de Drets i Deures.
Hi manquen els drets a la Sanitat, al treball, a la vivenda, a les prestacions socials i a la jubilació?
Espero que sigui un descuit i no que cada u s’hagi d’espavilar com pugui.
Als deures ja dic que ho hem de pagar TOTHOM amb els imposts.

Fernando Baras
febrer 21st, 2015 at 6:09 pm

Trobo a faltar els drets al treball digne i segur, a vaga i a sindicació
La tècnica tendeix a reduir hores de treball. Si repartim el treball, baixa l’atur, estalvim prestacions i cotitzacions, millorem qualitat de vida (de qui treballa amb menys hores, qui no ho feia amb dignitat i recursos, de l’empresari amb gent més preparada i eficient, baixada de cotitzacions i augment induït de la demanda per compensar renuncia de beneficis)
Els horaris, la vida laboral i la formació permanent s’adaptaran a les necessitats i possibilitats canviants de la societat, garantint el dret de tothom al treball, l’eficàcia del sistema productiu i el repartiment de carreges i beneficis

Canviar article per aquest
febrer 26th, 2015 at 9:27 pm

1. L’ordenament jurídic que emmarca aquest text s’interpretarà sempre en funció de la Declaració Universal de Dret Humans aprovada per les Nacions Unides, així com els tractats internacionals sobre drets humans subscrits per la República Catalana.

Marcel Mañé
agost 3rd, 2015 at 1:31 pm

Cal afegir la data de la Declaració de la ONU perquè la ONU pot fer modificacions i posar-hi nova data.

Xarli Max
maig 21st, 2016 at 6:53 pm

Substituiria /en funció / per /sota/.

designed by teslathemes