Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 60. De la composició del Tribunal Constitucional

0 Flares 0 Flares ×
1. El Tribunal Constitucional està format per deu membres nomenats pel Consell General del Poder Judicial per vuit anys. Cada quatre anys se’n renovarà la meitat, i seran escollits: un d’ells a proposta del Govern, dos a proposta del Parlament i el dos darrers a proposta del propi Consell General del Poder Judicial.

2. Els candidats han de ser juristes de reconegut prestigi i una trajectòria d’exercici professional contrastada, entre altres requisits que exigeix la Llei.

3. Els membres del Tribunal Constitucional no poden pertànyer a partits polítics ni sindicats, ni exercir cap càrrec públic ni cap altre activitat professional o mercantil. La Llei estableix les incompatibilitats que els hi són pròpies.
0 Flares 0 Flares ×
Carles Boix
febrer 6th, 2015 at 12:20 pm

No és equitatiu. Jo ho repartiria d’una altra manera. 1 el govern i 1 el parlament, i 2 el poder judicial. M’explico: si hi ha un govern de color “diguem-ne” rosa i un parlament també “rosa” els dos del poder judicial no tenen contrapes. Per tenir-lo, és millor proposar-ne només un pel govern i parlament.

Jordi
febrer 6th, 2015 at 6:51 pm

Abans que tot, felicitar-vos pel vostre treball, i agraïr-vos el servei que ens feu als Catalans.

Jo no sóc jurista, sóc “ciutadà ras”, per tant no sé com s’ha d’expressar de forma correcta la esmena que proposo, però si que podeu entendre la idea.

Article 60.1 De la composició del Tribunal Constitucional:
Crec que s’hi sembla massa al problema que ara hi ha a Espanya.

Si la justícia ha de ser independent, els polítics no haurien de intervindre per a res en la elecció dels càrrecs.

La justícia també s’ha de democratitzar. Entenent la importància de la qüestió, i que el poble potser no tindria prous elements de judici per escollir amb el millor criteri el Tribunal Constitucional, jo faria alguna esmena amb aquest esperit: El Tribunal Constitucional és escollit per votació dels jutges, en votació secreta. Tots els jutges estaran obligats a donar el seu vot. Han de poder ser candidats tots els juristes que hagin demostrat la seva vàlua (els criteris per qualificar la vàlua jo no en tinc ni idea)

El mateix principi l’aplicaria pel Tribunal Suprem i el Consell General del Poder Judicial.

I també em surt el dubte de si tots aquests organismes són necessaris. Són els mateixos que hi ha a Espanya. No tinc massa temps per fer recerca, però ¿Com s’ho fan en altres països?

Els saludo cordialment

Michael Lawrence Jr
febrer 11th, 2015 at 3:29 pm

Articulo 60.4 Los miembros del Tribunal Constitucional serán Propuestos por el Presidente de la Generalitat de Cataluña, se someterá su idoneidad a juicio de una comisión de justicia del Parlamento de Cataluña. Su mandato sera vitalicio. Los miembros del Tribunal Constitucional se someterán a la ley, que determinara sus incompatibilidades y los motivos de su cese.
El Cargo de Presidente del Tribunal Constitucional será rotatorio, entre sus miembros, sin obligación por parte de sus miembros a asumir tal representación.

Carles
febrer 11th, 2015 at 9:08 pm

En quant al punt 1 trobo millor una formula tipus: seran escollits: un d’ells a proposta del Govern, un a proposta del Parlament, dos a sufragi d’entre els jutges i advocats col·legiats a l’Estat i el darrer a sufragi censatari del poble.

SantiS
febrer 18th, 2015 at 12:26 pm

Crec que tots els membres d’aquest Tribunal, tindrien que ser càrrecs vitalicis, i que tots ells s’haurien d’escollir per sufragi popular entre diferents candidats.
Es la maners de no caure en el mateix error del tribunal espanyol totalment polititzat.

GuilleV
abril 12th, 2015 at 10:28 am

Crec que com passa a altres estats europeus, no s’hauria de restringir la possibilitat de ser membres del TC tant sols a juristes de reconegut prestigi, sinó que s’hauria de permetre el nomenament d’acadèmics (ja siguin juristes o no, com per exemple economistes, sociòlegs, historiadors…), alts càrrecs administratius, degut als diferents punts de vista que puguessin aportar, o fins i tot gent amb experiència política , degut a l’especial naturalesa de l’activitat del control de constitucionalitat i a la necessitat de legitimització del TC sobretot en els seus primers moments de vigència.

Obviament, s’hauria d’establir un mecanisme que garantitzés la no politització del TC d’una forma efectiva i una certa varietat i representativitat de la població entre l’origen, tant polític com econòmics, dels magistrats. Un bon exemple és el cas belga, que exigeix una determinada proporció de magistrats de cada una de les seves regions lingüístiques.

No estaría de més que s’habilités al TC la possibilitat de tenir cos de “lletrats” propis, format per estudiants de dret en pràctiques i que d’alguna forma agilitzesin la feina dels magistrats en les qüestions més juridicotècniques a la vegada que posen en pràctica els coneixements teòrics adquirits a l’universitat: a EUA passa amb el seu Tribunal Suprem, no és cap novetat i ajuda a “renovar” els aires del Tribunal amb la joventut dels estudiants.

Josep
setembre 16th, 2015 at 9:35 pm

Us vull felicitar per la tasca feta: Gràcies.

Els membres del tribunal contitucional penso que no haurien d’estar proposats ni pel govern ni pel parlament.

Votació secreta entre tots els jutges.

Candidats amb reconegut currículum i compromesos amb el nou país.

En fi, la idea penso que queda. El redactat és cosa vostra.

Moltes gràcies.

Cató
desembre 3rd, 2015 at 11:33 pm

S’assembla massa al model espanyol, i tindrem els mateixos problemes. proposo avolir el concept i la institució del Consell del Poder Judicial. Suggeriment: Mireu s’organitza el “judiciary” als EUA i Suïssa, les democràcies més antigues i consolidades. Els jutges locals s’han d’elegir pel poble, els magistrats superiors no poden ser persones que abans no han estat jutges locals escollits pel poble.

Joan Camps
gener 12th, 2016 at 11:27 am

Cap membre de Tribunal Constitucional pot ser nomenat a proposta del parlament ni de l’executiu.

Anònim
gener 18th, 2016 at 6:06 am

Els menbres del Tribunal Constitucional , serán elegits per sorteig entre juristes de més de deu anys d’experiència , i qui vulgui que es presenti .
Que no passi com al TC de madrid , tots designats a dit

TTERRES DE BAIX
gener 18th, 2016 at 6:07 am

Els menbres del Tribunal Constitucional , serán elegits per sorteig entre juristes de més de deu anys d’experiència , i qui vulgui que es presenti .
Que no passi com al TC de madrid , tots designats a dit

ascipidus2
febrer 6th, 2016 at 10:33 am

Crec que el més adient, tant per optimitzar recursos com per agilitat i eficàcia, hauria d´haver una Sala de Garanties Constitucionals dintre del Tribunal Suprem, i no un Tribunal Constitucional aïllat.

Pau CV
maig 8th, 2016 at 10:40 pm

Si volem despolititzar el TC, el primer que hem de fer es no deixar en mans del Govern i parlament el 60% dels membres. Haurien de ser totalment independents al Govern. I com ja he dit en un altre comentari, els membre d’aquest òrgan no han hagut de pertanyer MAI a un partit politic, ni afiliats ni que hagin fet una minima aportacio dineraria

designed by teslathemes