Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Altres països

Dinamarca

DINAMARCA Estat unitari amb dues regions autònomes. Integrat a la UE i part de l’Espai Schengen, però no té l’euro com a moneda. Població: 6,6 milions Llengua oficial: Danès a Dinamarca pròpiament dita, que és cooficial amb el feroès a les Illes Fèroe, però no a Grenlàndia, on només ho és el grenladès. L’alemany és

Finlàndia

FINLÀNDIA Estat unitari amb una regió autònoma (les Illes Àland, de parla sueca, que formalment estan federades amb Finlàndia i tenen una població de només 30.000 habitants). Integrat a la UE i part de l’Espai Schengen, i amb l’euro com a moneda. Població: 5,4 milions Llengua oficial: Finès i suec (ambdues definides com a llengües

designed by teslathemes