Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Article 17: Del dret a participar de la cosa pública

1. Tots els ciutadans tenen el dret de participar en els afers públics mitjançant el vot a les eleccions. 2. Tots els ciutadans tenen el dret de demanar, preparar i difondre la convocatòria de referèndums, que seran lliures i universals, segons el que disposa la Llei. Així mateix, tots els ciutadans poden promoure iniciatives legislatives

25 nov 2014
/

Article 24: De l’organització territorial i l’administració

1. La divisió administrativa fonamental és la comarca. 2. La Llei determina el número i extensió de les comarques que componen Catalunya, atenent a motius històrics, tradicionals, geogràfics i de població. 3. Per modificar el mapa comarcal actual cal una majoria de dos terços del Parlament, i en tot cas hi ha d’haver un mínim

25 nov 2014
/

Nombre de diputats

En el text hem proposat un mínim de 145 diputats i un màxim de 245. Hem rebut comentaris de que és excessiu. Que opineu?    

11 mai 2014
/

Article 23: Dels límits territorials

1. Catalunya no aspira a modificar els actuals límits territorials del país, tot i reconèixer els especials lligams amb les terres de parla catalana sota sobirania d’altres països.

04 mai 2014
/

Quin país volem?

És important començar amb un full en blanc*. No podem permetre que la pròpia inèrcia i l’eufòria de la independència ens duguin a repetir els errors del passat. No podem deixar que siguin els partits polítics els que liderin la constitució del nou Estat. Ja que hem arribat fins aquí gràcies a la societat civil,

30 abr 2014
/

Sobre la separació de poders

Hem cregut important remarcar al text constitucional que a Catalunya hi ha d’haver una separació de poders real. A Espanya l’executiu és escollit pel legislatiu, i el judicial, per ambdós, i la separació de poders (implícita als Títols III, IV i VI de la Constitució Espanyola) és molt sovint qüestionada. Quina seria la millor manera

30 abr 2014
/

Article 4: Sobre la llengua

Com diu el text proposat, el català és la llengua pròpia i oficial de Catalunya. Però la realitat del nostre país és que som una societat multilingüe, amb una presència molt important del castellà, i aquesta és una riquesa que molta gent voldria preservar. Hi ha diverses maneres de preservar aquesta riquesa, però. El nostre

30 abr 2014
/

Sobre els partits polítics

Els partits polítics són marcs imprescindibles per als ciutadans que volen servir a l’Estat en la funció pública. Però se n’ha de limitar el poder per tal que el seu poder sigui tan omnipotent que escanyin qualsevol intent de reforma o evolució de l’Estat. S’haurà de regular per llei el finançament dels partits polítics, de

30 abr 2014
/

Article 36: De la Presidenta o el President

A la majoria de països del nostre entorn, Cap d’Estat i Cap de Govern són dues figures diferents. A Espanya, en ser una monarquia, el Cap d’Estat és el Rei, que és qui té màxima representativitat a l’Estat. D’altra banda, al Cap de Govern l’escull el Parlament sorgit de les eleccions legislatives. A França i

30 abr 2014
/

Per què una sola cambra?

Dins la nostra convicció que no cal repetir els errors del passat, creiem que una sola cambra per a un país com Catalunya és suficient; la proposta s’emmarca dins del principi d’eficiència (volem evitar malbarataments). En l’origen de la divisió del poder legislatiu en dues cambres hi ha dues possibles raons: de representativitat de classes

30 abr 2014
/

Article 2: De l’Estat Català (Forma de govern)

Creiem lògic que el nou Estat sigui una República constitucional, doncs no veiem arguments per a cap altre tipus de govern. Rebutgem, per principi, un sistema monàrquic; primer, per tradició (Catalunya no ha tingut mai Rei, sinó ‘Prínceps’; és a dir, el principal entre els nobles), i segon perquè creiem que, al segle XXI, ningú

30 abr 2014
/
designed by teslathemes