Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Sobre els partits polítics

0 Flares 0 Flares ×
Els partits polítics són marcs imprescindibles per als ciutadans que volen servir a l’Estat en la funció pública. Però se n’ha de limitar el poder per tal que el seu poder sigui tan omnipotent que escanyin qualsevol intent de reforma o evolució de l’Estat. S’haurà de regular per llei el finançament dels partits polítics, de manera que siguin capaços d’obtenir els recursos necessaris per a bastir les seves estructures internes i fer campanyes electorals; evitant, a la vegada, que es produeixin suborns i escàndols com els que ens tenen acostumats els partits a l’Estat espanyol. L’objectiu de les lleis serà evitar l’excessiu poder dels partits polítics, preservant-ne, això sí, la seva existència i el seu sa funcionament.
0 Flares 0 Flares ×
Lo Sonat
desembre 14th, 2014 at 11:51 am

No crec sigui un problema excessiu. D’acord amb la transperència, però per evitar el seu “poder omnipotent” cal assegurar el dret a vot més enllà de les eleccions amb un sistema participatiu similar al suís.

Pol Strel
desembre 30th, 2014 at 8:42 am

Crec que hi hauria d’haver mecanismes per a “fiscalitzar” que el que prometen els partits durant les campanyes s’acompleixi. Les campanyes enganys no s’haurien de tolerar. I també crec que hi hauria d’haver mecanismes per tal que la societat (amb un mínim de signatures) pogués forçar l’aprovació o eliminació de decisions parlamentàries a través d’un referèndum, independentment del que els partits haguessin votat o acordat, i de manera vinculant

Albert Teixidor
febrer 16th, 2015 at 1:10 am

El millor fora no deixar en mans dels partits la representació dels ciutadans.
Ja que s’interposen entre el ciutadà i el govern.
I actuen d’acord amb els seus interessos que no sempre son els mateixos que els dels ciutadans.
Les decisions tenen que ser preses pels ciutadans.

Jordi
març 10th, 2015 at 2:46 pm

Prendre partit és adoptar una manera determinada de fer. Els Partits engloben a persones associades que comparteixen un mateix pensament ideològic, intercanvien canvis de parés per a mirar de coincidir en els seus criteris i plantejaments, els partits seran per tant com una escola per a madurar idees del pensament. Potser son marcs imprescindibles, però pels seus associats.
En les votacions s’escullen a persones de de llistes presentades per cada Partit o Associació com a representats del pensament associatiu i una manera de fer-ho serà mitjançant el vot directe de cada elector a la seva persona candidata (es el conegut com a llistes obertes) i on l’ordre en que estiguin relacionades aquestes serà irrellevant.
El finançament dels partits serà a càrrec dels seus associats i les quotes pagades desgravables de l’impost de de Renda en la manera que el Parlament estableixi per llei.

designed by teslathemes