Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Blog

Sobre la separació de poders

0 Flares 0 Flares ×
Hem cregut important remarcar al text constitucional que a Catalunya hi ha d’haver una separació de poders real. A Espanya l’executiu és escollit pel legislatiu, i el judicial, per ambdós, i la separació de poders (implícita als Títols III, IV i VI de la Constitució Espanyola) és molt sovint qüestionada. Quina seria la millor manera de garantir (si és que cal) la separació de poders, i molt especialment la independència del poder judicial?
0 Flares 0 Flares ×
ACF
febrer 9th, 2015 at 10:01 am

Crec que el poder judicial deuria de ser escollit per sufragi entre els jutges en actiu

Albert Teixidor
febrer 16th, 2015 at 1:14 am

Cal que el poder judicial tingui un percentatge mínim del pressupost de l’estat.
Per que no estigui poc finançat com ara i eleccions separades pel executiu i el legislatiu.

designed by teslathemes