Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Proposta de text
Títol Primer

De les declaracions preliminars

Article 1.

De la sobirania de Catalunya
 • 1. Catalunya es constitueix en Estat democràtic de dret.
 • 2. La sobirania de l’Estat rau en el poble de Catalunya.

Article 2.

De l’Estat català
 • 1. La forma política d’organització de l’Estat és la república parlamentària.
 • 2. Els principis que regeixen l’ordenament jurídic de l’Estat són la llibertat, la justícia, la igualtat de drets i obligacions, l’avançament dels Drets Humans i la celebració de la diversitat.

Article 3.

Dels símbols nacionals
 • 1. La bandera de Catalunya és la tradicional de quatre barres vermelles sobre fons groc.
 • 2. L’himne oficial de Catalunya és ‘Els Segadors’.
 • 3. La Diada nacional es celebrarà el dia 11 de setembre.
 • 4. Els símbols nacionals mereixen respecte, doncs representen una nació i els sentiments de pertinença dels seus habitants, però no poden ser mai imposats a ningú que no vulgui reconèixer-los com a propis.

Article 4.

De la llengua
 • 1. La llengua pròpia de Catalunya és el català. El català és, doncs, la llengua oficial de Catalunya, i l’emprada per l’administració de l’Estat.
 • 2. L’espanyol és llengua co-oficial de Catalunya, en virtut del dinamisme de què gaudeix al nostre país. El seu coneixement serà promogut entre la població. Els ciutadans de Catalunya que prefereixin expressar-se en aquesta llengua amb l’administració de l’Estat tenen dret a ser atesos sense discriminació de cap tipus.
 • 3. La parla aranesa serà objecte d’ensenyament i d’especial respecte i protecció.

Article 5.

De la capitalitat
 • 1. La capital de Catalunya és la ciutat de Barcelona.
 • 2. Barcelona és la seu de la Presidència de la Generalitat, del Parlament i del Tribunal Suprem.
 • 3. No obstant això, l’administració de l’Estat procurarà fer-se propera a tots i cadascun dels ciutadans de Catalunya segons els principis de desconcentració i descentralització, utilitzant la tecnologia necessària per a tal propòsit.
CONSULTA EL TEXT COMPLET »
Project Details
Categories
Constitucio, Preàmbul
Skills
Project url
designed by teslathemes