Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Proposta de text
Títol quart

De la reforma constitucional

Article 62.

De les consideracions preliminars
  • 1. El poble de Catalunya entén que la Constitució ha d’adaptar-se a la realitat social i política del país, i no a l’inrevés. Per aquesta raó, s’estableixen mecanismes per a reformar-ne el text, tot i preservant-ne les garanties que assegurin continuïtat en el funcionament del país.

Article 63.

De la reforma constitucional
  • 1. La iniciativa legislativa per la reforma de la Constitució ha de seguir les passes descrites a l’Article 31.
  • 2. Qualsevol projecte de reforma constitucional ha de ser aprovat per dos terços dels diputats del Parlament.
  • 3. Si el projecte afecta a les declaracions del Títol Primer o a qualsevol dret fonamental contemplat al Títol Segon d’aquesta Constitució, ha de ser sotmès obligatòriament a referèndum popular en un termini no superior als trenta dies des de la seva aprovació al Parlament. S’entendrà aprovat per decisió popular si la majoria dels vots vàlids emesos són positius.
  • 4. Si el projecta afecta a les disposicions dels Títols Tercer o Quart, es convocarà un referèndum popular si al menys una cinquena part dels diputats així ho demana. En cas de no convocarse, es farà pública la decisió del Parlament i se n’explicaran els motius a l’opinió pública de manera fefaent.
  • 5. Si el projecte de reforma afecta a la totalitat o a bona part del text constitucional, el Parlament, després d’aprovar-lo, s’haurà de dissoldre, i el nou text haurà de ser necessàriament ratificat per referèndum popular.
CONSULTA EL TEXT COMPLET »
Project Details
Categories
Constitucio
Skills
Project url
designed by teslathemes