Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Proposta de text
Disposicions addicionals

Mesura Transitòria Primera

 • 1. La Presidenta o President de la Generalitat en el moment de la Independència actuarà de Cap d’Estat en funcions fins que prengui possessió del càrrec la nova Presidenta o el nou President d’acord amb el que s’indica en aquesta Constitució.
 • 2. Les seves tasques com a Cap d’Estat en funcions seran:
  • a. Presidir l’Assemblea Constituent que presenti aquesta Constitució.
  • b. Convocar el referèndum popular per a l’aprovació d’aquesta Constitució.
  • c. Assegurar el reconeixement internacional del país.
  • d. Representar el país davant la comunitat internacional i organismes multinacionals.
  • e. Tramitar les iniciatives legislatives corresponents a les lleis extraordinàries que permetin la convocatòria d’eleccions i l’entrada en vigor del nou marc constitucional.
  • f. Convocar eleccions legislatives i presidencials segons s’estableix en aquesta Constitució i en la llei corresponent.
  • g. Totes les altres responsabilitats pròpies del càrrec.
 • 3. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més d’un any.

Mesura Transitòria Segona

 • 1. El Parlament constituït en el moment de la Independència actuarà com a Parlament en funcions fins a la presa de possessió dels diputats escollits en les eleccions legislatives.
 • 2. Les seves tasques seran:
  • a. Tramitació i aprovació de les lleis que permetin al President en funcions convocar eleccions legislatives i presidencials segons estableix la Constitució.
  • b. Tramitació i aprovació de les lleis imprescindibles per permetre l’inici de l’activitat de l’Administració de l’Estat segons el que estableix la Constitució. Això no inclou en cap cas les lleis de desenvolupament bàsic.
  • c. Totes les altres responsabilitats pròpies del Parlament.
 • 3. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més d’un any.

Mesura Transitòria Tercera

 • 1. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, tal com estigui format en el moment de la Independència, assumirà de manera interina les funcions previstes en aquesta Constitució per al Tribunal Suprem.
 • 2. Quan la Llei ho permeti, es crearà el Tribunal Suprem i, en el mateix moment, s’extingirà el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
 • 3. En cap cas la duració d’aquesta situació transitòria es podrà allargar més d’un any.

Mesura Transitòria Quarta

 • 1. El Síndic de Greuges en el moment de la Independència seguirà en el càrrec en funcions fins que es pugui convocar l’elecció del nou Síndic de Greuges i aquest prengui possessió del càrrec segons estableix la Constitució i la Llei.

Mesura Transitòria Cinquena

 • 1. Totes les altres institucions i poders públics de l’Estat col·laboraran i contribuiran a posar en marxa la nova Administració de l’Estat en els àmbits que els corresponen.

Mesura Transitòria Sisena

 • 1. Quan la Llei ho permeti, s’escolliran els deu primers components del Tribunal Constitucional.
 • 2. Als quatre anys de l’elecció, es determinarà per sorteig els cinc membres que han de cessar i els càrrecs dels quals cal renovar. Cap d’aquests cinc no podrà ser la Presidenta o el President del Tribunal Constitucional, que esgotarà els vuit anys de mandat.
CONSULTA EL TEXT COMPLET »
Project Details
Categories
Constitucio
Skills
Project url
designed by teslathemes