Proposta de text per a la Constitució de l'Estat Català

Proposta de text
Disposició final

Aquesta Constitució entrarà en vigor al dia següent de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat, un cop hagi estat aprovada en referèndum per la majoria dels ciutadans de Catalunya.

CONSULTA EL TEXT COMPLET »
Project Details
Categories
Constitucio
Skills
Project url
designed by teslathemes